Preventívne vyšetrenia srdcovocievneho systému alebo aké veľké je moje srdcovocievne riziko?

Polovica predčasných úmrtí vo vyspelých krajinách je z dôvodu srdcovo- cievnych ochorení. Srdcovocievne ochorenia sa vyvíjajú postupne, roky a preto máme čas, proti nim niečo robiť, teda sú preventabilné. Preto sa zdravotná starostlivosť zameriava okrem liečby už chorých ľudí, na vyhľadávanie rizikových jedincov, teda zdanlivo zdravých ľudí, u ktorých je pravdepodobnejšie ako u ich rovesníkov,…