Polovica predčasných úmrtí vo vyspelých krajinách je z dôvodu srdcovo- cievnych ochorení. Srdcovocievne ochorenia sa vyvíjajú postupne, roky a preto máme čas, proti nim niečo robiť, teda sú preventabilné. Preto sa zdravotná starostlivosť zameriava okrem liečby už chorých ľudí, na vyhľadávanie rizikových jedincov, teda zdanlivo zdravých ľudí, u ktorých je pravdepodobnejšie ako u ich rovesníkov, že ochorejú na srdce, dostanú infarkt, porážku…

Zdravotný systém sa zameriava na vyhľadávanie rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení, čo znamená, že sa snaží hľadať znaky zvýšeného rizika a podľa nich odhadnúť, do ktorej skupiny pacient patrí : nízkorizikovej, stredne rizikovej, alebo vysokorizikovej.
Ku klasických znakom kardiovaskulárneho rizika ktoré hľadáme patrí vyšší vek, mužské pohlavie, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cukru, zvýšená hladina cholesterolu, fajčenie,…
Medzi zistením rizikových faktorov a samotnou manifestáciou choroby je časová medzera, diera. Nachádzajú sa v nej mnohí zdanlivo zdraví muži i ženy v strednom, najproduktívnejšom veku. Najväčším rizikom tohto veku a stavu je náhla, nečakaná srdcovocievna príhoda, ktorá môže byť už pri prvom raze život ohrozujúca alebo invalidizujúca / náhly srdcový infarkt, mozgová porážka,…/.
Aby sa zúžila a spresnila skupina „zdanlivo zdravých“ ľudí najviac ohrozených v najbližšom čase, snažíme sa hľadať okrem uvedených rizík prvé príznaky poškodzovania srdca a ciev.

Naše preventívne vyšetrenia hľadajú oboje: rizikové faktory i skryté, zatiaľ čušiace poškodenie ciev. Snažia sa vyplniť medzeru medzi zdravým a chorobou informáciami, k čomu ste bližšie….

Dokážu Vám spresniť odpoveď na otázku aké veľké je Vaše osobné kardiovaskulárne riziko. Toto vyšetrenie je hodnotené lekárom s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v liečbe i prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Poďme spolu odmerať funkciu a vek vašich ciev, aby sme dokázali spomaliť čas a predčasné starnutie !

Preventívna prehliadka by mala slúžiť viacerým účelom:

  • profesionál by mal posúdiť Váš momentálny zdravotný stav
  • pokiaľ sa zistia príznaky choroby, mala by byť táto kompletne dodiagnostikovaná a liečená cestou zdravotných služieb hradených povinným zdravotným poistením
  • pri zistení rizikových faktorov, ktoré z Vás robia “ rizikového pacienta“ by mali byť tieto ďalej sledované, s doporučením postupov na ich zlepšenie
  • vhodná je kontrola po určitom čase, aby ste vedeli, ako sa Vám darí znižovať vaše zdravotné riziko
  • okrem uvedeného, je to i čas a miesto, kde sa môžete zdôveriť s hocičím, čo súvisí so zdravotným stavom a doteraz ste o tom nemali komu povedať.

K takýmo preventívnym vyšereniam patrí:

  • základné interné vyšetrenie zamerané na prevenciu srdcovocievnych ochorení s laboratórnym vyšetrením hladiny cukru, obličkových parametrov, pečeňových testov, kompletného vyšetrenia tukov, vyšetrenia krvného obrazu a sedimentácie červených krviniek., zhodnotenie záznamu EKG
  • arteriograf- jednoduchým meraním, podobným meraniu tlaku krvi dokáže zmerať a zhodnotiť stav cievneho systému. Dokáže zmerať jeho pružnosť, fungovanie endotelu- vnútornej výstelky ciev. Dokáže Vám spresniť odpoveď na otázku: “ Ako staré sú Vaše cievy?“ !
  • ABI jenoduché meranie tlaku krvi na horných a dolných končatinách dokáže odpovedať na jednoduchú otázku, či máte príznaky upchávania tepien na dolných končatinách, výsledok prispieva k odhadu rizika hroziacej mozgovej porážky a infarktu srdca. Štandardne u nás spojené s meraním tuhosti veľkých tepien, čo nie je bežné u takéhoto vyšetrenia.
  • USG krčných ciev- sonografické vyšetrenie dokáže zobraziť vnútornú výsledku krčných ciev, ktoré sú podobné srdcovým cievam, dokáže ukázať, či máte príznaky starnutia, hrubnutia cievnej steny alebo aj príznaky zanášania ciev.