Kto sme a čo robíme?

V ambulancii vnútorného lekárstva DVD MED, s.r.o. poskytujeme zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu odboru vnútorného lekárstva, čo znamená, že realizujeme predoperačné vyšetrenia, vyšetrenie pacientov vrámci diferenciálnej diagnostiky – zisťovania vnútorných chorôb, dispenzár /tj. pravidelné kontroly/ pacientov s chronickým ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy tukov,..

Okrem toho realizujeme sonografické vyšetrenia vnútrobrušných orgánov a ciev. Sonografia brucha je u nás štandartne doplnená o dopplerovské vyšetrenie, čo znamená, že okrem veľkosti, tvaru a zmeny uloženia orgánov dokážeme vyšetriť aj ich prekrvenie, čo v mnohých prípadoch pomáha lepšie stanoviť diagnózu a obmedziť počet ďalších vyšetrení. Tento typ vyšetrenia nie je bežne súčasťou sono vyšetrení.

Prístrojové vybavenie zahŕňa EKG pristroj na monitorovanie elektrickej aktivity srdca. Lekársky tlakomer s pravidelnou kalibráciou. K dispozícii sú 3 zariadenia na 24 hodinový monitoring tlaku krvi, prístroj na zaznamenávanie 24-hodinového záznamu EKG, i prístroj na zaznamenanie krátkeho EKG záznamu v domácom prostredí pri ťažkostiach a diagnostike arytmií.

O čo sa snažíme?

Náš cieľ

Poskytujeme štandardnú zdravotnú staroslivosť, našim cieľom je však pri bežnom vyšetrení ponúknuť i určitý „ nadštandard„. Pacient má súkromie pri rozhovore so zdravotnou sestrou a samostatne i s lekárkou. Naša snaha je poskytnúť pacientovi dostatok času jednak na vypočutie, vyšetrenie, ale najmä na vysvetlenie jeho problémov s návrhom riešenia.

Jedným z problémov zdravotnej starostlivosti je, že dnešný pacient, rozkúskovaný v liečbe niekoľkých špecialistov a akosi nie je „zosúladený“. Vnútorné lekárstvo je práve tým odborom medicíny, ktorý by sa mal venovať celému pacientovi i tomuto „zosúlaďovaniu“.

Ambulancia je bezbariérová a klimatizovaná.