O ambulancii

Táto ambulancia slúži pre Vás v prípade, ak Vás Váš praktický lekár odoslal na niektoré z uvedených vyšetrení /poskytované vyšetrenia/.

Je to špecializovaná ambulancia, takže na vyšetrenie potrebujete výmenný lístok od svojho praktického lekára.

Adresa

Gen. Svobodu 1069/4,
958 01 Partizánske

Telefón

038 7487115

Ordinačné hodiny

Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00

Personál

MUDr. Dana Vavricová
Anna Chrenková, zdrav. sestra

Email

dvavricova@dvdmed.sk

Zmluvné poisťovne

VŠZP, Dôvera, Union
Poskytované vyšetreniaObjednávanieCenník

Poskytované vyšetrenia*

*na uvedené vyšetrenia odosiela praktický lekár, pacient prichádza s výmenným lístkom /nevyžaduje sa, ak ste nami objednaný na kontrolu/

interné vyšetrenie - diagnostika, liečba, kontrola

interné vyšetrenie predoperačné

sonografické vyšetrenie brušných orgánov s doplneným vyšetrením prietokov krvi brušnými orgánmi

24 hodinové vyšetrenie tlaku krvi /TK Holter/

24 hodinové vyšetrenie EKG /EKG Holter/

EKG

Objednávanie

Organizácia a možnosti objednávania

Organizácia práce na ambulanciách nie je rovnaká. Pacienti, ktorí len sporadicky navštevujú zdravotnícke zariadenia sú “stratení” v systéme, ktorý pôsobí trocha chaoticky.

Práve problémy s objednaním sa na vyšetrenie vnášajú do zdravotnej starostlivosti príliš veľa negatívnych emócií, ktoré zhoršujú vzájomnú komunikáciu.

Finančné zdroje neumožňujú zamestnávať ďalšiu pracovnú silu, ktorá sa trpezlivo bude venovať všetkým zaklopaniam na dvere a všetkým zazvoneniam telefónu.

Náplň práce zdravotnej sestry je predovšetkým poskytovanie zdravotnej starostlivosti, organizácia návštev pacientov je však nevyhnutnosťou. Práca , ktorá nie je v intervale niekoľkých minút rušená klopaním a telefonovaním je efektívnejšia a pri práci s ľuďmi i príjemnejšia pre obe strany.
Preto sa snažíme rozširovať možnosti objednávania.

Plánované objednávanie

Veľkú časť našej práce zaberá dispenzárna starostlivosť, čo sú pravidelné kontroly v intervaloch 1 až 12 mesiacov. Takýchto pacientov objednávame na určitý termín, a v týchto prípadoch je ideálna možnosť online objednávania, s možnosťou vybrať si termín a zosúladiť ho podľa individuálnych požiadaviek. Možnosť online objednávania môžu využiť i pacienti , ktorých návštevy sú “jednorazové“, či už na vyšetrenie predoperačné, sonografické,…
Problémom je čakacia doba, ktorú nie sme z mnohých dôvodov schopný skrátiť.

Osobne

9:00 – 14:00 v utorok, stredu, štvrtok

Telefonicky

10:00 – 11:00 v utorok, stredu ,štvrtok

Elektronicky

stránka www.mojlekar.eu

Rýchly termín

Pre zhoršenie stavu a požiadavky na čo najskorší termín je možnosť využiť zapísať sa ráno v deň ordinačných hodín na recepcii VIPO, termín vyšetrenia ten istý deň v určenom čase, zvyčajne 11:00.

Akútne stavy

Akútne stavy, ktoré nevyžadujú rýchlu zdravotnú pomoc RZP,RLP /krvácanie, dusenie, neznesiteľné bolesti, porucha vedomia,…/ patria najprv do ambulancie praktického lekára! Tento by mal zhodnotiť stav a naplánovať čo najefektívnejší spôsob na pomoc pacientovi, teda povedať, kto môže pomôcť pacientovi najviac. Ak odosiela pacienta ku špecialistovi, vyznačí na výmennom lístku, že sa jedná o akútny stav. Zdravotná sestra vo dverách našej ambulancie má veľmi dobrý inštinkt, ale nie je Vaším praktickým lekárom…