Medicínske štatistiky uvádzajú, že na vysoký krvný tlak pravidelne užíva lieky:

  • len 1/3 z pacientov, ktorí ho majú zistení
    a z nich:
    • len 1/3 má vyhovujúce hodnoty TK napriek liečbe.

Moja osobná skúsenosť z ambulancie vnútorného lekárstva hovorí niečo podobné. e to smutné, pretože vysokým krvným tlakom sa srdcovocievne ochorenia väčšinou začínajú a postupne sa pri “ pretlakovaní systému“, teda dlhodobom tlakovom preťažení srdca a ciev vyvíjajú komplikácie ako mozgová porážka, zväčšenie srdca s jeho nedokrvením, zhoršuje sa ateroskleróza ciev, vznikajú arytmie, najmä „moderná“ fibrilácia srdcových predsiení, poškodenie obličiek, atď… Nevieme presnú príčinu zvyšovania tlaku krvi, poznáme však cesty ako sa to deje , a na ich blokádu využívame viacero typov liekov. Mnohokrát sa však stáva, že napriek snahe a liekom hodnoty tlaku krvi /TK/ namerané u lekára, ale i doma nie sú dobré.

Aké sú teda „dobré“ hodnoty TK ?

Sme živí a to znamená, že musíme reagovať na zmeny okolo nás, a reaguje aj náš tlak krvi a to je dobre. Je úplne normálne, keď mladý zdravý človek má TK 200/100 torr, ale záleží na tom kedy. Napr. pri maximálnom silovom cvičení- napr. vzpieranie, pri prudkej zmene teploty okolia- skok zo sauny do studeného bazéna, a pod…. Ukázalo sa, že za chorobné môžeme všeobecne považovať hodnoty TK nad 140/90 torr, opakovane namerané za štandardných podmienok, teda vo fyzickom pokoji. Stačí cca 5 minút posedieť. Je fajn, keď meriate aspoň 2-3 x po sebe a urobíte si priemer, múdre tlakomery to vedia samé. Ale aj tak nebudú hodnoty vášho TK stále rovnaké. Určite nameriate vyšší tlak ráno po zobudení a nižší dve hodiny po obede v čase siesty. A práve tieto zmeny hodnôt TK počas dňa sa ukazujú ako dôležitejší ukazovateľ pre vývoj komplikácií ako samotná hodnota TK !

Takže, ak pôjdete nabudúce k lekárovi na kontrolu liečby vysokého krvného tlaku a budete si doma robiť merania, napíšte si na papier hodnoty, ale i čas, kedy ste ich namerali a urobte to viac krát počas dňa 2-3 dni pre kontrolou. Jednak výrazne pomôžete lekárovi zorientovať sa a uľahčíte mu rozhodovanie o úspešnosti a vhodnosti vašej liečby.

Ak by ste chceli byť veľmi precízny robte to v priebehu jedného dňa každé dve hodiny a zapisujte si namerané hodnoty. Ak ani to nepomáha, máme v ambulanciách prístroj na meranie TK počas 24 hodín. Je to vlastne tlakomer spojený so záznamníkom, ktorý nosíte na opasku. Zaznamenáva hodnoty TK počas dňa, ale v noci. A práve nočné hodnoty sú veľmi dôležité.

Prečo sú nočné hodnoty TK také dôležité ?

Pacienti, ktorí majú vysoký tlak i v noci neoddychujú, neregenerujú, viac zaťažujú srdce a cievy a komplikácie vysokého tlaku krvi ich čakajú včaššie, sú teda ako pacienti rizikovejší ! K takýmto ohrozenejším skupinám patria typicky pacienti liečiaci sa na cukrovku II.typu, Parkinsonovu chorobu, autoimunitné ochorenia atď. Typickou príčinou u mladších pacientov a najmä mužov to môže byt syndróm spánkového obštrukčného apnoe /s prejavmi ako chrápanie, dlhé dýchacie pauzy počas spánku s nedokysličenie tela a mozgu počas spánku/.

Máte vy, alebo niekto z vašich príbuzných zdravotné problémy v noci alebo nadránom ? Bolesti na hrudníku, búšenia srdca, nespavosť, nočné potenie,…? Ak áno, môžete patriť k takzvaným nondipperom- neklesačom, teda pacientom, ktorým počas noci neklesá TK. Práve toto je riziková skupina „tlakárov“.

Ako to zistím či patrím medzi rizikových hypertonikov – tlakárov ?

Jednoducho, urobte si merania v priebehu dňa, ale i ráno, tesne po zobudení a večer, tesne pred spánkom. Upozornite na tieto hodnoty vášho lekára, povedzte mu o večerných, nočných, alebo skorých ranných ťažkostiach. Spýtajte sa vášho lekára na možnosť a vhodnosť kontroly vášho tlaku pomocou 24 hodinového záznamníku, tzv. Holtera.

Ako je to s nízkym TK ?

Nízka hodnota TK je 90/60 torr a menej, alebo akákoľvek, ktorú cítite ako nepríjemnú. Pokiaľ užívate lieky na zníženie vysokého krvného tlaku, je to väčšinou signál, že je potrebné upraviť dávkovanie, alebo čas užívania liekov.

Čo teda môžem urobiť pre lepšiu kontrolu TK ja sám ?

  1. Kontrolujte si hodnoty TK, stačí 1x za 2-4 týždne, ale viackrát v priebehu dňa. Ak sa cítite dobre a hodnoty sa nachádzajú takmer všetky pod hranicou 135/85 je to v poriadku, užívajte lieky a nestresujte sa.
  2. Ak nie ste spokojný, máte vysoké, alebo priveľmi kolísavé hodnoty TK a necítite sa dobre, požiadajte o konzultáciu vášho ošetrujúceho lekára / môže to byť praktický lekár, alebo špecialista: internista, kardiológ, geriater,… Urobte tak najmä vtedy, ak vaši rodičia trpeli na vysoký krvný tlak a prekonali aj mozgovú porážku, eventuálne zomreli predčasne. Spýtajte sa na možnosť vyšetrenia 24hodinového záznamu TK.
  3. Ak máte pochybnosti o efekte liečby vysokého krvného tlaku, potrebujete radu, konzultáciu, alebo posúdenie vhodnosti a následne i zrealizovanie 24 hodinového záznamu merania TK ponúkame možnosť osobnej, alebo elektronickej konzultácie

Bližšie informácie tu

Bližšie informácie k elektronickej konzultácii onedlho.