Čo je to potravinová intolerancia ?

Všeobecne je to reakcia tela, ktorou sa nám snaží ukázať, že daná potravina je pre naše telo nevhodná, škodlivá, netolerovaná. Existuje niekoľko druhov potravinových intolerancii. Jednoduchou príčinou môže byť porucha enzýmu, ktorý rozkladá stravu- typickým príkladom je laktózová intolerancia.

Väčší problém vzniká ak sa do netolerovania potraviny zapojí imunitný systém. Imunitná reakcia nás má ochrániť a zničiť to, čo považuje za cudzie a nebezpečné pre naše telo. Jednou z takýchto reakcií je alergia na potraviny s tvorbou IgE protilátok. Je známa, ale vyskytuje sa len približne u 5% pacientov, príkladom je dusenie sa po zjedení lieskových h orieškov,…

Menej známa, ale omnoho častejšia je imunitná reakcia , pri ktorej telo vytvára protilátky typu IgG, takzvané pamäťové protilátky. Sú to presne také, aké vznikajú po očkovaní. Teda naše telo sa naočkuje proti našej strave. Najznámejšia i najviac testovaná je intolerancia bielkovín kravského mlieka.

Ako môže vzniknúť reakcia na potravinu s tvorbou IgG protilátok ?

K takejto situácii prichádza, keď je poškodená črevná bariéra, teda hranica, ktorá oddeľuje obsah čreva so zvyškami potraviny a živinami od vnútra nášho tela. Dochádza k nefungovaniu črevnej bariéry a zvýšeniu črevnej priepustnosti.

Čo je to črevná priepustnosť a ako sa môže zhoršovať ?

Črevná priepustnosť je selektívna schopnosť našej tráviacej trubice prepúšťať dnu živiny a potrebné látky a brániť vstupu látok, mikroorganizmov , ktoré by nám mohli škodiť. Z vecí, ktoré zhoršujú črevnú priepustnosť , teda zvyšujú prestup cudzorodých látok do krvi sú to napr. antibiotika, iné lieky, premnoženie kvasinky Candidy a iných „zlých“ baktérií, parazity, zápal čreva, alkohol, málo pestrá strava, nedostatok žalúdočnej kyseliny, nízke množstvo pankreatických enzýmov,… Prítomnosť týchto látok môže viesť k zvýšenej priepustnosti výstelky čreva, ktorá s často označuje ako syndróm deravého čreva.

Ako sa prejavuje imunitná potravinová intolerancia s IgG protilátkami ?

„Dobré črevo“- teda odolný tráviaci systém je jednu z podmienok dlhovekosti / okrem dedičnosti/.
Jeho nefungovanie môže byť príčinou mnohým miernych ale dlhodobých ťažkostí, ktoré nám znepríjemňujú život. A prekvapivo tieto ťažkosti nemusia súvisieť s trávením. Okrem problémov ako je nafukovanie, problémy s vyprázdňovaním, „kyselinou“, môžu s neprimeranou reakciou na stravu súvisieť i napríklad : migréna, celková slabosť, nevýkonnosť, únava, kožné problémy cez akné, ekzém až psoriázu, bolesti kĺbov, svalov, ale i nadváha a obezita, psychické problémy najmä depresie… Hromadiace sa vedecké informácie zisťujú vyšší výskyt protilátok typu IgG aj pri niektorých závažných autoimúnnych ochoreniach ako je napr. cukrovka I.typu, SM sclerosis multiplex, reumatoidná artritída. Problémy s imunitou sú všeobecným príznakom zlého fungovania tráviaceho systému. Vieme, že imunitný systém dostáva rozum v „čreve“. Keď sa tak nestane,…nefunguje správne.

Ako sa zisťuje na IgG viazaná potravinová intolerancia ?

Diagnostikuje sa ťažko. Samotné testy sú jednoduché , najväčším problémom je, že sa na ňu nemyslí,…

Je to z viacerých dôvodov. Prvým z nich je čas. Telo reaguje pomocou IgG protilátok len pomaly, v hodinách až dňoch. To znamená, že na jedlo, ktoré vám škodí zareagujete až o 24 hodín, niekedy až o 3-5 dni. To samozrejme vedie k veľkému zmätku, kedy nevieme identifikovať, čo nám uškodilo. Druhým dôvodom je premenlivosť takejto reakcie. Nie vždy reagujeme na rovnakú stravu rovnako. Súvisí to s množstvom iných potravín , ich kombináciou,… je to zložité. Ďalším dôvodom je, že na túto možnosť nemyslíme, ani ako lekári, ani ako pacienti. Ide o relatívne novú, modernú diagnózu, o ktorých sme sa pred 20-timi rokmi na univerzite neučili… Ešte jedným dôvodom je i to, že my lekári, máme radi „chorých ľudí“. To znamená, že ak máte mnohé problémy ale sú ešte v miernom stupni, často končíte po vyšetreniach , ktoré vylúčili závažnú chorobu s mylným záverom, že ste v poriadku.

Ako sa dá zistiť imunitná rekacia na stravu s IgG protilátkami ?

Netolerované potraviny s neprimeranou imunitnou reakciou vieme zistiť pomocou vyšetrovania hladín IgG protilátok v krvi. Hladina IgG protilátok v krvi ukáže na problémové potraviny a nasvedčuje pre stupeň poruchy priepustnosti čreva

Prečo testy na zisťovanie potravinových intolerancii s reakciou protilátok typu IgG nie sú súčasťou bežného vyšetrenia u lekára ?

Jednak je to relatívne nová metóda, len pomaly a postupne sa odhaľujú stále nové a nové súvislosti medzi stravou a chorobami. Lekárov viac zaujímajú alergické reakcie , teda reakcie s protilátkami typu IgE, ktoré môžu navodiť až život ohrozujúci stav, tzv anafylaxiu . Oproti takýmto „zabijakom“ nám IgG reakcie pripadajú pomalé , ťarbavé a nie až tak dramatické. Ale o to sú zákernejšie . Ďalším dôvodom je aj to, že na zlepšenie zdravotného stavu je potrebná prísna diéta , a to je veľmi nepopulárne opatrenie s malou základňou fanúšikov.

Mám potravinovú intoleranciu ?

Jednoduchú odpoveď vám dá test krvi. Ak však máte akékoľvek zdravotné príznaky, ktoré sa napriek vyšetreniam a liečbe nepodarilo upraviť, zamyslite sa, či ich príčina nemôže súvisieť s vašou stravou. A to ak máte ťažkosti s trávením, ale aj iné príznaky, zdanlivo s trávením nesúvisiace.

Niekedy si lekárska liečba nevie poradiť s našimi problémami, a napriek najlepšej snahe, máme pocit , že problémy sú len utlmované liekmi. Takýto stav voláme chronická choroba. Mnohé z nich sú spôsobené dlhodobým i keď nie silným zápalom. Zápal je reakcia organizmu, ktorá nám pomáha prežiť, ale keď trvá dlho vysiľuje a poškodzuje seba samého. Zle fungujúce črevo a neprimerané imunitné reakcie na potraviny môžu byť príčinou takéhoto zápalu. Individualizácia stravy, vynechanie netolerovaných, škodiacich potravín môže pomôcť znížiť, alebo odstrániť príčinu zápalu a zlepšiť vaše zdravie a kondíciu. Okrem profesionálneho záujmu a množstva informácií mám i bohaté osobné skúsenosti s touto diagnózou a mnohými úskaliami, ktoré ju sprevádzajú. Pre lekára je to nenahraditeľná skúsenosť…

V našej ambulancii realizujeme vyšetrenie krvi na zistenie potravinových intolerancií, spolu s následnou konzultáciou. Spolupracujeme s firmou Hevix.

Cenník vyšetrení s konzultáciou v našej ambulancii tu
Ako sa objednať na vyšetrenie u nás tu


Príklady potravinových intolerancií s IgG protilátkami:

Obrázok č.1. Problémová potravina s imunitnou reakciou. Výsledok testu s relatívne jednoduchou liečbou. Telo mi hovorí, že mlieko pre mňa nie je vhodná potravina a škodí mi.

Obrázok č.2. Vážnejší problém, telo reaguje na viaceré potraviny, aj keď táto reakcia nie je ešte veľmi vysoká. Nález nasvedčuje pre poruchu črevnej bariéry. Ak nebudem robiť nič, pravdepodobne dôjde postupne k zhoršeniu…

Obrázok č.3. Zlý výsledok, telo reaguje tvorbou protilátok na množstvo potravín. Nález nasvedčuje pre významnú poruchu črevnej bariéry. U pacienta sú klinicky viaceré zdravotné príznaky z iných systémov, mimo tráviacej sústavy, najmä imunitné.