MUDr. Dana Vavricová Ďureje

lekár
Email: dvavricova@dvdmed.sk

Informácie

MUDr. Dana Vavricová Ďureje vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Odborné vzdelanie

  • atestácia z vnútorného lekárstva I.st.
  • atestácia z vnútorného lekárstva /EU/
  • certifikát v abdominálnej sonografii dospelých
  • školenia SSUM v dopplerovskej sonografii
  • atestácia v odbore služby zdravia pri práci

Prax

vyše 20 rokov
lekárska prax / interné oddelenie, interná JIS, interná ambulancia, vedenie oddelenia

vyše 12 rokov
prax na ambulancii vnútorného lekárstva